นักเรียนชั้นอนุบาล 2

นักเรียนชั้นอนุบาล 3

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

บรรยากาศกิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2562