ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตูม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1036100358

รหัส Smis 8 หลัก : 36010221

รหัส Obec 6 หลัก : 100358

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโนนตูม

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANNONTOOM

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านโนนตูม

ตำบล : วังชมภู

อำเภอ : หนองบัวแดง

จังหวัด : ชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ : 36210

โทรศัพท์ : 089-8738159

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 7 มิถุนายน 2511

อีเมล์ : bnt@chaiyaphum1.go.th

เว็บไซต์ :

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : นางแดดวังชมภู

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วังชมภู

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 70 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 20 กม.


นายสิทธา แก้ววิจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตูม

Carousel imageCarousel imageCarousel image